Tjenester

Jeg bistår på kundesiden som prosjektleder av IT og endringsrelaterte prosjekter.

Typisk multinasjonale, multilokasjon, multikulturelle prosjekter.
Typisk ERP(SAP, M3 e.l.), butikkdata, Office365/workplace eller andre større implementerings- og utrullingsprosjekter.

Jeg dekker hele prosjektforløpet fra utvikling av det første business caset, via forstudie og leverandørseleksjon til implementering, sikring av gevinstrealisering og avslutning.

Jeg har en god og godt dokumentert merittliste angående å overta styringen i pågående prosjekter, som av ulike årsaker sliter, og gjøre de til en suksess. Selv om jeg altså foretrekker å være med fra starten…

Unntaksvis kan jeg også bistå i mindre oppdrag som eksempelvis prosjekt revisjon,  kvalitetssikring eller frittstående medlem i prosjektstyret.