Velkommen til Kolstad Verdiskaping

Kolstad Verdiskaping AS ble etablert i 2005. Selskapet er et klassisk «AS-meg-selv» som eies og drives av Arnfinn Kolstad.

Kolstad Prosjektstyring AS er et heleid datterselskap. All konsulentvirksomhet foregår fra 1. januar 2017 i regi av Kolstad Prosjektstyring AS.